Topic: Round table

 • The Value of Scientific Journal /


 • HISTORICAL DYNAMICS /


 • SIBERIA AS A MEGAREGION /
  Suprun V.I., Donskikh Oleg, Klistorin Vladimir, Ablazhey Anatoly, Kuzmenkin V.I., Gorbacheva N.V., Gorbacheva A.G., Kajjgorodov P.V.

 • CHURCH AND SOCIETY IN TODAY’S RUSSIA: THE POSSIBILITY OF DIALOGUE /
  Donskikh Oleg, Danilov V.L., Zajjcev P.L., Kajjgorodov P.V., Makarova Nina, Ovodova S.N., Remorov I.A., Cyplakov D.A., Shtuden Lev, Isakov Sergey, Flakh Sergey, Kuzmina E.V., Kuzin V.I., Minenko G.N.

 • ROUND TABLE "THE CONCEPT OF WILL IN THEORY AND PRACTICE" /
  Donskikh Oleg, Boyko Vladimir, Ivonin Yury, Chukhrova M.G., Shevtsov Aleksander, Yaduta L.I., Isakov Sergey

 • “VOLYA” IN THE PEACEFUL LIGHT OF “PRAVDA” /
  Donskikh Oleg

 • THE WILL: IS IT PSYCHOLOGY OR PHILOSOPHY? (Problem statement for the interdisciplinary research) /
  Shevtsov Aleksander

 • UNITED NATIONS /
  Borisov D.A., Donskikh Oleg, Maksimov I.O., Nikonova T.A., Toropchin G.V.